Chapter 1. Exploring Data

TPS5_TechCorner_1

TPS5_TechCorner_2_84

TPS5_TechCorner_2_89

TPS5_TechCorner_3_84

TPS5_TechCorner_3_89

TPS5_TechCorner_4_84

TPS5_TechCorner_4_89

TPS5e_techcorner_2_nspire.mp4

TPS5e_techcorner_3_nspire.mp4

TPS5e_techcorner_4_nspire.mp4

Chapter 2. Modeling Distributions of Data

TPS5_TechCorner_5_84

TPS5_TechCorner_5_89

TPS5_TechCorner_6_84

TPS5_TechCorner_6_89

TPS5e_techcorner_5_nspire.mp4

TPS5e_techcorner_6_nspire.mp4

Chapter 3. Describing Relationships

TPS5_TechCorner7_84

TPS5_TechCorner7_89

TPS5_TechCorner8_84

TPS5_TechCorner8_89

TPS5_TechCorner9_84

TPS5_TechCorner9_89

TPS5e_techcorner_7_nspire.mp4

TPS5e_techcorner_8_nspire.mp4

TPS5e_techcorner_9_nspire.mp4

Chapter 4. Designing Studies

TPS5_TechCorner_10_ 84

TPS5_TechCorner_10_ 89

TPS5e_techcorner_10_nspire.mp4

Chapter 6. Random Variables

TPS5_TechCorner_11_84

TPS5_TechCorner_11_89

TPS5_TechCorner_12_84

TPS5_TechCorner_12_89

TPS5_TechCorner_13_84

TPS5_TechCorner_13_89

TPS5_TechCorner_14_84

TPS5_TechCorner_14_89

TPS5e_techcorner_11_nspire.mp4

TPS5e_techcorner_12_nspire.mp4

TPS5e_techcorner_13_nspire.mp4

TPS5e_techcorner_14_nspire.mp4

Chapter 8. Estimating with Confidence

TPS5e_TechCorner_15_84

TPS5e_TechCorner_15_89

TPS5e_TechCorner_16_84

TPS5e_TechCorner_16_89

TPS5e_TechCorner_17_84

TPS5e_TechCorner_17_89

TPS5e_techcorner_15_nspire.mp4

TPS5e_techcorner_16_nspire.mp4

TPS5e_techcorner_17_nspire.mp4

Chapter 9. Testing a Claim

TPS5_TechCorner_18_84

TPS5_TechCorner_18_89

TPS5_TechCorner_19_84

TPS5_TechCorner_19_89

TPS5_TechCorner_20_84

TPS5_TechCorner_20_89

TPS5e_techcorner_18_nspire.mp4

TPS5e_techcorner_19_nspire.mp4

TPS5e_techcorner_20_nspire.mp4

Chapter 10. Comparing Two Populations or Groups

TPS5_TechCorner_21_84

TPS5_TechCorner_21_89

TPS5_TechCorner_22_84

TPS5_TechCorner_22_89

TPS5_TechCorner_23_84

TPS5_TechCorner_23_89

TPS5_TechCorner_24_84

TPS5_TechCorner_24_89

TPS5e_techcorner_21_nspire.mp4

TPS5e_techcorner_22_nspire.mp4

TPS5e_techcorner_23_nspire.mp4

TPS5e_techcorner_24_nspire.mp4

Chapter 11. Inference for Distributions of Categorical Data

TPS5_TechCorner_25_84

TPS5_TechCorner_25_89

TPS5_TechCorner_26_84

TPS5_TechCorner_26_89

TPS5_TechCorner_27_84

TPS5_TechCorner_27_89

TPS5e_techcorner_25_nspire.mp4

TPS5e_techcorner_26_nspire.mp4

TPS5e_techcorner_27_nspire.mp4

Chapter 12. More about Regression

TPS5_TechCorner_28_84

TPS5_TechCorner_28_89

TPS5_TechCorner_29_84

TPS5_TechCorner_29_89

TPS5_TechCorner_30_84

TPS5_TechCorner_30_89

TPS5e_techcorner_28_nspire.mp4

TPS5e_techcorner_29_nspire.mp4

TPS5e_techcorner_30_nspire.mp4